เที่ยวหน้าฝน

เที่ยวหน้าฝน ที่ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีและน่าเที่ยวมาก ๆ