สมุดวัคซีน ถือเป็นเรื่องสำคัญในการออกเดินทางท่องเที่ยวในยุคโควิด 19 มาก ๆ

เราจะยังไม่พูดถึงกรณีที่ว่าวัคซีนที่เรารับมานั้นช่วยกระตุ้นภูมิได้จริงหรือไม่ เพราะสุดท้ายเราก็ยังต้องดูแลตัวเองให้เทียบเท่ากับตอนก่อนฉีดวัคซีนอยู่ดี แต่ครั้งนี้เราจะมาคุยกันถึง สมุดวัคซีน ตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ทุการเดินทางของเราสะดวกสบายและราบรื่นมากขึ้น คล้ายกับเป็นพาสปอร์ตในการเดินทางผ่านไปยังพื้นที่ต่างๆ ใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สำหรับออกต่างประเทศก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขของแต่ละประเทศประกอบด้วย

สมุดวัคซีน

            คนที่สามารถเดินเรื่องเพื่อขอรับ สมุดวัคซีน ได้ จะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนทั้ง 2 เข็มเรียบร้อยแล้ว และควรพ้นจากระยะติดตามอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับวัคซีนแล้วด้วย ในปัจจุบันมีสถานที่ซึ่งเปิดให้บริการสำหรับทำสมุดประจำตัวชนิดนี้แล้วทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ สถานบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี, สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกองโรคติดต่อทั่วไป จังหวัดนนทบุรี สะดวกจุดไหนก็ถือเอกสารไปยื่นเรื่องที่นั่นได้เลย สถานที่ท่องเที่ยว

โดยเอกสารที่เราต้องใช้เพื่อขอ สมุดวัคซีน ก็จะมีเอกสารประจำตัวพื้นฐาน คือ

บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นเอกสารรับรองว่าเราได้ผ่านการฉีดวัคซีนจนครบถ้วนแล้ว จุดสำคัญคือมีการกำหนดด้วยว่าเอกสารนี้ต้องออกโดยหน่วยงานของประเทศไทยเท่านั้น คนที่ไปรับวัคซีนจากต่างประเทศมาก็อาจจะต้องไปติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง

สมุดวัคซีน

            กรณีที่ไม่สะดวกจะไปติดต่อขอสมุดวัคซีนด้วยตัวเอง งานนี้สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำเรื่องแทนได้ ใช้เพียงหนังสือมอบอำนาจกับบัตรประชาชนของทั้ง 2 ฝ่ายเท่านั้น มาถึงตรงนี้หลายคนอาจมีคำถามต่อไปอีก ว่าสมุดนี้จะกลายเป็นของสำคัญที่ทุกคนต้องมีเหมือนบัตรประชาชนในอนาคตหรือไม่ แล้วจะมีการละเว้นการควบคุมโรคสำหรับคนที่ถือสมุดมากกว่าคนอื่นหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป และยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือกับการทำสมุดมากน้อยแค่ไหน ก็ต้องติดตามกันไปอีกสักพักใหญ่ๆ เลย