จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวกราบไหว้พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และพระมหาธาตุนภเมทนีดล

จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความสวยงาม และได้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับการใช้ชีวิต ในวันนี้เราได้พาเพื่อน ๆ นักท่องเที่ยว นักเดินทางทั้งหลาย เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันสองสถานที่ คือ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และพระมหาธาตุนภเมทนีดล ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

            ประวัติความเป็นมาของพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และพระมหาธาตุนภเมทนีดล ที่ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่คือ เป็นการสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีนาถ ดำเนินการก่อสร้างโดยประชาชนชาวไทยและกองทัพอากาศ ซึ่งดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทย จึงเป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับตั้งพระมหาธาตุเจดีทั้งที่มีความสวยสง่าเป็นอย่างมาก

จังหวัดเชียงใหม่

            พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

                        พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตั้งอยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ลักษณะของฐานเจดีย์จะมีลักษณะเป็นทรงสิบสองเหลี่ยม  โทนสีไปในทางสีชมพูอมม่วงและมีการประดับตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโมเสกแก้วซึ่งทำให้เจดีย์มีความสวยงามระยิบระยับ และอีกหนึ่งความโดดเด่นก็คือ ส่วนของยอดเจดีย์ที่มีลักษณะเป็นกลีบดอกบัวล้อมรอบปลายเจดีย์เอาไว้ลักษณะเป็นดอกบัวตูมที่มีสีเหลืองทอง เนื่องจากมีการประดับตกแต่งด้วยโมเสกแก้วสีทอง ภายในของเจดีย์เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

จังหวัดเชียงใหม่

พระมหาธาตุนภเมทนีดล

                        อีกหนึ่งพระมหาธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ คู่กับพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริที่ทั้งสองเจดีย์มีความสวยงามที่ไม่แพ้กัน  แต่พระมหาธาตุนภเมทนีดล คือเจดีย์แรกที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของประเทศไทย ลักษณะโดดเด่นของพระมหาธาตุนภเมทนีดล คือ การที่มีฐานที่มีลักษณะเป็นระฆังแปดเหลี่ยมอยู่รอบฐาน ซึ่งลวดลายที่ประดับตกแต่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามลวดลาย จึงเป็นการเปรียบเทียบเสมือนกับพระบารมีของพระพุทธเจ้า  ซึ่งภายในองค์พระเจดีย์ได้มีพระพุทธรูปปางประทานพรตั้งประดิษฐานอยู่ภายในนั้น

            เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่หรือได้แวะมาที่ดอยอินทนนท์ อย่าลืมแวะมากราบไหว้พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และพระมหาธาตุนภเมทนีดล ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้ขึ้นมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้แล้ว ยังได้เก็บภาพความประทับใจจากบรรยากาศรอบ ๆ ที่ให้ทั้งความสวยงามได้ชมวิวเต็ม ๆ ตา 360 องศาจากการอยู่บนยอดดอย และยังได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มีความหนาวเย็น อากาศดีดีและความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คงอยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาสัมผัสกันนะคะ