โครงการหลวงหนองหอย อยากให้ลองไปนั่งจิบชาอุ่น ๆ ที่นี่สักครั้ง

อีกหนึ่งโครงการหลวงตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือของประเทศไทยนามว่าเป็นอำเภอที่มีจำนวนของโครงการหลวงอยู่มากและ โครงการหลวงหนองหอย ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ถึงชั่วโมงก็สามารถไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ได้แล้ว

ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีชนเผ่าม้ง คนเมือง จีนฮ่อ ซึ่งทำให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆภายในโครงการหลวงหนองหอย การที่มีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ภายในโครงการหลวงทำให้เกิดประเพณีที่นี่ก็มีประเพณีที่คล้ายๆกับโครงการหลวงขายในจังหวัดเชียงใหม่ ก็คือประเพณีปีใหม่ม้งในช่วงเดือนธันวาคมและยังมีประเพณีกินข้าวใหม่ในเดือนพฤศจิกายน ที่นี่ยังมีประเพณีอยู่กรรม พี่เป็นประเพณีเกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ประเพณีดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนในพื้นที่

โครงการหลวงหนองหอย

ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นในบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีแปลงผักหรือที่เราเรียกว่าดอยผัก ก็คือการใช้บริเวณทั้งหมดในการปลูกผัก นอกจากดอยผักแล้วยังมีแปลงพัฒนาพืชผักและสมุนไพรภายในโครงการหลวงที่ปลูกขึ้นตามไหล่เขาแบบปลูกในโรงเรือน นอกจากพืชผักสมุนไพรแล้วยังมีแปลงปลูกดอกไม้ที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสามหลัก เรียกได้ว่าใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรที่ครอบคลุมไปทางดอยและมีการปลูกเป็นขั้นบันไดเพื่อให้เกิดความสวยงาม 

ท่องเที่ยว โครงการหลวงหนองหอย เชิงเกษตรกรรม

โครงการหลวงหนองหอย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินชมธรรมชาติภายในโครงการหลวงมีเส้นทางธรรมชาติที่เป็นเส้นทางลัดเลาะตามภูเขาได้แก่เส้นทางม่อนล่องที่สามารถมองเห็นเมืองลำพูนได้ เส้นทางบ้านสามหลังพี่เป็นเส้นทางที่อยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย1 กิโลเมตรมีวิวที่เห็นถึงสวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีเส้นทางชมธรรมชาติอีกมากมายให้เราได้เลือกเดินทางกัน

ภายในโครงการหลวงนั้นชาวเผ่านั้นนิยมทำเครื่องดนตรีเช่นขลุ่ย แคน กลอง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อเป็นของฝากได้รวมถึง กระเป๋า ตุ๊กตา เสื้อ กระโปรงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีพืชผักสวนครัวที่เป็นพืชผักผลไม้เมืองหนาวเช่น บ๊วย พีช อะโวคาโด องุ่น และจุดเด่นของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยก็คือที่โครงการหลวงนั้นมีการทำชาสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรจีน ไทย ฝรั่ง ให้เราได้ชิมภายใน 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีบริการที่พักให้รวมถึงเครื่องทำน้ำอุ่น และโทรศัพท์ภายในรวมถึงบริการนักท่องเที่ยวโดยที่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้บริการอีกด้วยใครที่อยากไปท่องเที่ยวที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย บ้านหนองหอย