โครงการหลวงแม่สะป๊อก ที่จะมีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง การเกษตร และ ธรรมชาติ

หากใครกำลังนึกถึงที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดอย ม่อน พระธาตุ หรือแม้แต่ในเมืองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือถนนคนเดิน แต่สำหรับที่ท่องเที่ยวทางการเกษตรนั้นก็คือโครงการหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือของไทยมีโครงการหลวงมากมายหนึ่งในนั้นคือโครงการหลวง ที่เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะให้ชาวเขาได้มีรายได้ และหนึ่งในโครงการหลวงที่อยู่ในอำเภอแม่วางก็คือ โครงการหลวงแม่สะป๊อก

โครงการหลวงแม่สะป๊อก

โครงการหลวงแม่สะป๊อก เป็นอีกหนึ่งโครงการหลวงที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่วางเช่นเดียวกับโครงการหลวงทุ่งหลวง ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณชั่วโมงครึ่งที่โครงการหลวงแม่สะป๊อก มีชาวเผ่ากะเหรี่ยงและคนเมืองอาศัยอยู่

นักท่องเที่ยวที่อยากไปโครงการหลวงแม่สะป๊อกสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ในโครงการหลวงจะมีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง การเกษตร และ ธรรมชาติ ซึ่งเราจะได้รับสัมผัสของสิ่งเหล่านี้ผ่านการเดินทางไปที่โครงการหลวงแม่สะป๊อก

โครงการหลวงแม่สะป๊อก แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่

โครงการหลวงแม่สะป๊อก

โครงการหลวงแม่สะป๊อกมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ ที่นี่จะมีประเพณีมัดมือที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และมีประเพณีขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีกินข้าวใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังประเพณีเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนสิงหาคม รวมถึงประเพณีแต่งงาน

ในด้านการเกษตร โครงการหลวงนี้มีการปลูกไม้ประดับ รวมถึงแปลงผัก และไฮไลท์สำคัญของโครงการหลวงแม่สะป๊อกก็คือแปลงเสาวรสหวานจะออกผลมาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม

โครงการหลวงแม่สะป๊อก

ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นอกจากจะมีเสาวรส ให้ทานแล้วที่นี่ยังมีน้ำตกอยู่เป็นจำนวนมากให้เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติรวมถึงบริการล่องแพไปตามลำน้ำแม่วางและยังมีปางช้างด้วย

มีโครงการหลวงแม่สะป๊อกมีสถานที่พักให้สำหรับนักท่องเที่ยวและมีบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรวมทั้งการจัดนันทนาการให้กับนักท่องเที่ยว 

โครงการหลวงแม่สะป๊อกที่เป็นโครงการหลวงที่มีทั้งผลไม้และไม้ประดับตัวอย่างเช่น ดอกหน้าวัวที่ออกดอกตลอดปี ใบพิโล ใบเฟิร์น และ อื่นๆสำหรับคนที่ชอบเตียงไม้รวมทั้งยังมีเครื่องศิลปหัตถกรรมอีกมากมายอย่างเช่นผ้าทอ ผ้าถุง ผ้าย่าม