โครงการหลวงขุนวาง มีอะไรให้น่าท่องเที่ยวบ้างไปดูกันเถอะ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปชมหลากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นดอยต่างๆหรือว่าม่อน ซึ่งสถานที่ต่างๆนั้นก็เป็นที่ขึ้นชื่อกับนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นอย่างมากที่สำคัญจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นแหล่งโครงการหลวงที่สำคัญของประเทศไทย ในบทความนี้จะพาเพื่อนๆผู้อ่านไปท่องเที่ยว โครงการหลวงขุนวาง

โครงการหลวงขุนวาง เป็นโครงการหลวงที่ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งชาวท้องถิ่นที่อยู่ที่โครงการหลวงขุนวางคือชาวเขาเผ่าม้ง พวกเขานับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และนับถือผี ข้าวหุงจะมีประเพณีกินข้าวใหม่เดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกับเผ่าปกาเกอะญอ แล้วมีประเพณีปีใหม่ม้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปี นอกจากนี้เผ่ากะเหรี่ยงจะมีประเพณีมัดมือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้นถ้าเราไปช่วงปลายปีและต้นปีจะทำให้เราได้เปลี่ยนประเพณีต่างๆของชาวพื้นเมืองโครงการหลวงขุนวาง

โครงการหลวงขุนวาง

          สำหรับในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้น ในโครงการหลวงขุนวางจะมีการปลูกดอกเบญจมาศภายในศูนย์ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมจนถึงพฤศจิกายน นอกจากนี้ยังมีผักเมืองหนาวที่ปลูกในโรงเรือน และผลไม้เมืองหนาว นอกจากนี้ยังมีชา พี่ปุบนความสูง 1,400 ถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นชาอู่หลงและชาเขียว

อีกหนึ่งที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กับ โครงการหลวงขุนวาง

โครงการหลวงขุนวาง

สำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นจะมีเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ มีการชมทุ่งกุหลาบแดงพันปี น้ำตกผาดำ น้ำตกสิริรัตน์ 

ของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวก็มีให้เลือกหลากหลายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิถีชาวบ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยงนั่นก็คือผ้าทอของกะเหรี่ยง ยังมีผ้าปัก แลกเครื่องเงินของม้งซึ่งเป็นกลุ่มชาวเขาอีกกลุ่มนึงที่อาศัยอยู่ในโครงการหลวงขุนวาง นอกจากสินค้าทางด้านหัตถกรรมแล้วโครงการหลวงขุนวางยังมีพืชผักดอกไม้ตามฤดูกาลขายอีกด้วย  เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่มีครบครันทั้งที่พักอาหารการกินและของฝากให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับชมและท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุข

โครงการหลวงขุนวาง

นักท่องเที่ยวยังสามารถติดต่อมัคคุเทศก์เพื่อพาชมภายในโครงการหลวงขุนวางได้อีกด้วยซึ่งนักท่องเที่ยว และ นั่งช้างจากปางช้างไปยังน้ำตกเต๊ะเละโพ

นักท่องเที่ยวที่สนใจไปโครงการหลวงขุนวางและอยากทราบข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง บ้านขุนวาง

ภาพและข้อมูลจาก หนังสือ แหล่งท่องที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง