ไหว้พระที่อ่างทอง ที่เที่ยวใกล้กรุง ไปเช้าเย็นกลับก็ยังได้

ไหว้พระที่อ่างทอง จังหวัดเล็กเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่เที่ยวอ่างทอง จังหวัดเล็ก ๆ ในภาคกลางของประเทศไทยตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทางเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร จังหวัดส่วนใหญ่เป็นชนบทที่มีชาวเมืองจำนวนมากทำงานรับจ้างทำนา แม่น้ำเจ้าพระยาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล่นผ่าน ไหว้พระที่อ่างทอง ไปสู่อ่าวไทย และอ่างทองเต็มไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวมากมาย

สิ่งที่ต้องทำเมื่อมาเที่ยวจังหวัดอ่างทอง เมืองนี้เป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จำนวนมาก

ไหว้พระที่อ่างทอง

ไหว้พระที่อ่างทอง แหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีให้เที่ยวครบทุกสไตล์

วัดม่วงพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วัดเมืองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสูง 84 เมตรสูง 92 เมตรรวมถึงแท่น ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาภาพขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม“ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ของไหว้พระที่อ่างทอง” ครองพื้นที่ ภาพที่ทำจากปูนซีเมนต์และทาสีเป็นสีทองเสร็จสมบูรณ์ในปี 2551 วัดม่วงตั้งอยู่ในเขตชนบทห่างจากทางหลวงหมายเลข 3195 ทางตะวันออกของหมู่บ้านวิเศษชัยชาญห่างจากเมืองอ่างทองไม่ถึง 10 กิโลเมตร ห้องโถงอุปสมบทของวัดซึ่งล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัวขนาดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง

ไหว้พระที่อ่างทอง

วัดขุนอินทประมูลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างจากตัวเมืองอ่างทองประมาณ 10 กิโลเมตร บนพื้นดินมีซากปรักหักพังของอาคารวัดและเจดีย์โบราณหลายแห่ง วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีความยาว 50 เมตร ภาพสีขาวทั้งหมดเชื่อว่ามาจากยุคสุโขทัยประมาณ 7 ศตวรรษที่ผ่านมา ภาพนี้ประดิษฐานอยู่ในซากวิหาร (หอประชุม) ซึ่งมีน้อยกว่าฐานและส่วนล่างของเสายังคงอยู่

ไหว้พระที่อ่างทอง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทองเป็นที่รู้จักกันดีในด้านงานหัตถกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จตั้งอยู่ในบ้านไม้สไตล์ไทยดั้งเดิมบนเสา ชาวบ้านผลิตตุ๊กตาที่แสดงแง่มุมต่าง ๆ ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ริเริ่มโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ศูนย์นี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มเติม ผู้เข้าชมสามารถดูวิธีการทำตุ๊กตาและซื้อได้ในร้านค้าศูนย์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและวัดท่าสุทธาวาส เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น.พระตำหนักคำหยาดเป็นที่ประทับของราชวงศ์ในศตวรรษที่ 18 อาคารอิฐที่ไม่มีหลังคาปกคลุมด้วยชั้นของปูนปลาสเตอร์ยังคงมีกำแพงสี่ชั้นที่ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าบรมราชาภิเษกกษัตริย์อยุธยาจนถึงปี พ.ศ. 2301 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในรัชกาลที่ 1 ในระหว่างการเสด็จเยือนจังหวัด

ไหว้พระที่อ่างทอง

พระตำหนักคำหยาดตั้งอยู่ในอำเภอคำหยาดประมาณ 25 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไหว้พระที่อ่างทอง