บ่อเกลือน่าน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คุณต้องมาสัมผัส

ปกติการท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวจะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามของเที่ยวทะเลบ้างหรือว่าจะเป็นความงามของธรรมชาติอย่างเช่นภูเขาก็มีให้คุณเห็น แต่ในที่นี้เราจะขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามคนละแบบจากที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น กล่าวคือ เป็นทั้งความสวยงามและเป็นที่ทัศนศึกษาให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะแนะนำนั้น ได้แก่ บ่อเกลือน่าน ที่จังหวัดน่าน เป็นบ่อเกลือที่บอกได้เลยว่าคุณจะต้องไปให้ได้ เนื่องจากเป็นสถานที่แบบเปิดที่มีน้อยนักที่นักท่องเที่ยวจะได้มาชมการทำเกลือแบบ Exclusive

บ่อเกลือน่าน

บ่อเกลือน่าน สัมผัสวิถีการทำนาเกลือแบบธรรมชาติ ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีการทำเกลือแบบดั้งเดิม

บ่อเกลือน่าน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่านแห่งนี้บอกเลยว่าเป็นบ่อเกลือที่มีความเก่าแก่และวิธีการทำก็เป็นแบบโบราณอย่างมาก ซึ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวได้ไปที่แห่งนี้ ต้องบอกเลยว่าคุณจะได้พบกับการทำเกลือกลางแจ้งที่มีความแตกต่างจากการทำเกลือที่อื่นๆ แม้ว่าจะเป็นในยุค 2020 แล้วก็ตามการทำเกลือที่นี่ก็ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีการทำเกลือแบบดั้งเดิมไว้

บ่อเกลือน่าน

และไม่เพียงแต่การทำเกลือที่มีการทำกลางแจ้งเท่านั้น แต่บ่อเกลือน่านแห่งนี้ ยังมีการทำเกลือในโรงเกลืออีกด้วย ซึ่งโรงเกลือนั้น นักท่องเที่ยวจะเห็นว่าเป็นการทำที่มีเตาโบราณอยู่และมีอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์การทำเกลือแบบดั้งเดิมไว้

บ่อเกลือน่าน ที่เที่ยวแห่งใหม่

และนอกจากที่บ่อเกลือแห่งนี้จะมีการทำเกลือแบบโบราณเป็นหลักแล้ว บริเวณละแวกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นบ่อเกลือน่านนี้ก็มีอาชีพการทำนาอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวบ้านก็ยังคงยึดวิธีการทำนาแบบดั้งเดิม นั่นก็คือ การดำต้นกล้าด้วยสองมือของชาวบ้านนั่นเอง

บ่อเกลือน่าน พักผ่อนสบาย

จะเห็นได้ว่า บ่อเกลือที่จังหวัดน่านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนควรจะไป เพราะเป็นทั้งที่ท่องเที่ยวและที่ศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดีเลย