วัดเบญจมบพิตร พระอารามหลวง ชมสถาปัตยกรรมในกรุงเทพ

เที่ยววัดในกรุงเทพ ประวัติ การเดินทาง มายังวัดเบญจมบิพตร

วัดเบญจมบพิตร
วัดเบญจมบพิตร

วัดเบญจมบพิตร หากนึกไม่ออกว่าวัดเบญจมบพิตรมีลักษณะอย่างไร ให้ลองหยิบเหรีญ 5 ขึ้นมาดูครับ เพราะวัดนี้อยู่ด้านหลังเหรียญ 5 บาท ของเรานั้นเอง ด้วยหินอ่อนสีขาวที่ใช้ในการตัดกันอาคารนำเข้าโดยตรงจากอิตาลีและมีการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมและการออกแบบทั้งไทยและยุโรป วัดเบญจมบพิตรจึงมีความวิจิตรงดงาม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่า วัดเบญจบพิตร ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานามว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อันหมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5

วัดเบญจมบพิตร

ที่ตั้งวัดเบญจมบพิตร การเดินทางมายังวัดเบญจมบพิตร

69 ถนนนครปฐมเขตดุสิต +66 2 281 2501, templesinbangkok.com/watbenchamabophit ค่าเข้าชม 20 บาท

สายรถประจำทางที่ผ่าน :

รถประจำทาง :5  16 23 50 70 72 99 201

รถปรับอากาศ: 3 505 509

Facebook วัดเบญจมบพิตร

แหล่องท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ