ชวนเที่ยวงาน พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 38 วันที่ 6-15 มีนาคม 2563 1

ชวนเที่ยวงาน พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 38 วันที่ 6-15 มีนาคม 2563 ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรี  อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธานินทร์ ถิตตยารักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี นางกรรณิการ์ เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ ๓๔ ที่จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๕ มีนาคม 2563 ณ บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) และบริเวณโดยรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (อุทยาน ร.๔) นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ ๓๔ “วิมานฟ้า พระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาการจัดงานพระนครคีรีได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีจำนวนมาก และถือโอกาสนัดหมายนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน “พระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๔  “วิมานฟ้า พระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม”  ในนามชาวเพชรบุรีขอเชิญเที่ยวงาน พระนครคีรี-เมืองเพชร ชมพลุสี งามตระการตา งามตรึงตราพระนครคีรี ตื่นตาตื่นใจศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร ชมการแสดงพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เลื่องลือความสุขทุกรสชาติ ชมการแสดง มหรสพต่างๆ มากมาย ทุกเขตคาม งามกระจ่าง ทั่วเขาวัง สำหรับพื้นที่การจัดงานแบ่งเป็น ๔ โซน คือ โซนที่ ๑ บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี (บนเขาวัง) การจุดพลุสวยงามทุกคืน การประดับไฟแสงสี การประดับไฟย้อมแสงสถานที่สำคัญบนพระนครคีรี นิทรรศการประวัติไทยทรงดำและชมขบวนแห่ชุด “ลาวหามเจ้า เกียรติภูมิไทยทรงดำเพชรบุรี สดุดีจักรีวงศ์” การแสดงบนลานโขน การแสดงดนตรีไทย การแสดงวิถีชีวิตของข้าราชบริพารฝ่ายใน การแสดงทหารประจำการรักษาวังเปลี่ยนเวร นิทรรศการตะเกียงโบราณ นิทรรศการพิเศษ “เริ่มต้นที่ล้นเกล้า พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช” กิจกรรม “พิชิตเขามหาสวรรค์” (Walk Rally) แต่งไทยเดินชมพระนครคีรีและประทับตราในหนังสือเดินทางให้ครบทั้งสามยอดสำคัญรับเหรียญที่ระลึกฟรี (จำกัด ๒๐๐ เหรียญ/วัน)และร่วมแต่งไทยขึ้นเขาชมวัง เช็คอิน พร้อมจุดถ่ายภาพที่ระลึก ๕ จุด