ชวนเที่ยวงาน พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 38 วันที่ 6-15 มีนาคม 2563 1

ชวนเที่ยวงาน พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 38 วันที่ 6-15 มีนาคม 2563 1

ชวนเที่ยวงาน พระนครคีรี-เมืองเพชร
ครั้งที่
38 วันที่ 6-15 มีนาคม 2563

ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรี  อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายธานินทร์ ถิตตยารักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี นางกรรณิการ์
เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ร่วมแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ ๓๔
ที่จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๕ มีนาคม 2563 ณ
บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง)
และบริเวณโดยรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนครคีรี (อุทยาน ร.๔)

นายกอบชัย
บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงาน “พระนครคีรี –
เมืองเพชร” ครั้งที่ ๓๔ “วิมานฟ้า พระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม”
จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕
รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี
และเพื่อเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาการจัดงานพระนครคีรีได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีจำนวนมาก
และถือโอกาสนัดหมายนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน “พระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่
๓๔  “วิมานฟ้า พระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม”  ในนามชาวเพชรบุรีขอเชิญเที่ยวงาน
พระนครคีรี-เมืองเพชร ชมพลุสี งามตระการตา งามตรึงตราพระนครคีรี
ตื่นตาตื่นใจศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร ชมการแสดงพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เลื่องลือความสุขทุกรสชาติ ชมการแสดง มหรสพต่างๆ มากมาย
ทุกเขตคาม งามกระจ่าง ทั่วเขาวัง

สำหรับพื้นที่การจัดงานแบ่งเป็น
๔ โซน คือ

โซนที่ ๑
บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี (บนเขาวัง) การจุดพลุสวยงามทุกคืน
การประดับไฟแสงสี การประดับไฟย้อมแสงสถานที่สำคัญบนพระนครคีรี
นิทรรศการประวัติไทยทรงดำและชมขบวนแห่ชุด “ลาวหามเจ้า เกียรติภูมิไทยทรงดำเพชรบุรี
สดุดีจักรีวงศ์” การแสดงบนลานโขน การแสดงดนตรีไทย
การแสดงวิถีชีวิตของข้าราชบริพารฝ่ายใน การแสดงทหารประจำการรักษาวังเปลี่ยนเวร
นิทรรศการตะเกียงโบราณ นิทรรศการพิเศษ “เริ่มต้นที่ล้นเกล้า
พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช” กิจกรรม “พิชิตเขามหาสวรรค์” (Walk
Rally) แต่งไทยเดินชมพระนครคีรีและประทับตราในหนังสือเดินทางให้ครบทั้งสามยอดสำคัญรับเหรียญที่ระลึกฟรี
(จำกัด ๒๐๐ เหรียญ/วัน)และร่วมแต่งไทยขึ้นเขาชมวัง เช็คอิน
พร้อมจุดถ่ายภาพที่ระลึก ๕ จุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *